Viết bài cho Gia sư Hà Nội

Đây là phần dành cho viết bài... tức là một bài viết hoàn chỉnh, có nội dung ! không phải phần "Đăng tin gia sư" Nếu bạn muốn đăng hồ sơ gia sư, thông tin gia sư hay đăng ký làm gia sư click vào đây
Hiện tại mình cần một số bài viết ( mỗi bài khoảng 500 - 1000 từ, mỗi bài viết là 1 chủ đề bên dưới ) giới thiệu về
+ Gia sư Tiếng Anh
+ Gia sư Toán
+ Gia sư Văn - Tiếng Việt
+ Gia sư ngoại thương
+ Gia sư sư Phạm
+ Gia sư ngoại ngữ
.......
Viết để mình đăng lên Tìm gia sư Hà Nội
Các Bạn có thể viết tham khảo dựa trên các bài viết trên Web ( nhưng phải tự viết )
Vậy quyền lợi của các bạn là gì
Các bạn được quyền yêu cầu quyền lợi của mình trên trang Fanpage : Làm gia sư tại Hà Nội  hoặc trên web : Tim gia su Ha Noi hỗ trợ trong thời gian 6 tháng !
Rất mong được hợp tác cùng các bạn !
>> Đăng ký làm gia sư tại hà nội